Telli kuuülevaated


Kontakt:

Tel: 664 4205
Faks: 664 4201
E-mail: info@avaron.com

Aadress:
Narva mnt 7D
B-korpus
10117 Tallinn
(Sissepääs siseõuel)

Avaron Areneva Euroopa Fondi ost/müük

Avaroni fondide osakuid saab osta ja müüa internetipanga või pangakontori vahendusel igal tööpäeval. Fondi investeerimisel minimaalse märkimissumma nõue puudub (D-osak). Investeerimiseks peab Teil olema avatud väärtpaberikonto mõnes Eesti pangas. Väärtpaberikontot saab üldiselt avada nii pangakontoris kui ka internetipanga vahendusel. Fondide ostuks märkige täiskohaline summa, mida soovite investeerida (fondiosakud laekuvad Teie kontole komakohaga, Te ei pea ise täpset summat välja arvutama). Enne fondi investeerimist tutvuge fondi dokumentide ja riskihoiatusega.


Valige pank, mille kaudu soovite Avaroni fondiosakuid osta:

Küsimuste korral palun pöörduge Avaroni:
Investeerimisalased küsimused:
Kristel Kivinurm-Priisalm
Tel: 511 2242
E-post: info@avaron.com

Osakute ostu ja müügiga seotud küsimused:
Tel: 664 4207, 664 4214
E-post: invest@avaron.com


Swedbank

Investeerimisfondi Avaron Areneva Euroopa Fond osakuid saavad osta nii era- kui ka ärikliendid Swedbanki erakliendi internetipanga kaudu. Äriklient, kellel pole juurdepääsu erakliendi internetipangale, saab selle kasutusvõimaluse lisada, helistades äriklienditoe telefonile 613 2222 või saates vastavasisuline soov pangateatena. Fondi on võimalik osta nii ühekordse kui ka igakuiste/kvartaalsete maksetega (püsikorraldus).

Püsikorraldus igakuiseks/kvartaalseks investeerimiseks.

Fondiosakute ost ja müük:

 1. Sisenege nii erakliendi kui firma kontolt tehingu teostamiseks ERAKLIENDI internetipanka (www.swedbank.ee)
 2. Valige menüüst „Investeerimine, säästmine, pension"
 3. Valige "Fondid" ja „tehingud fondiosakutega"
 4. Vajutage „Soovin fondiorderit teha"
 5. Kirjutage fondi nimetuse kohale „Avaron Areneva" ja vajutage „Otsi"
 6. Valige osakuliik, millesse te soovite investeerida ning vajutage „Ostan"
  • D-osakuid saavad osta kõik investorid
  • A- ja B-osakuid saavad osta ainult neid osakuid juba omavad investorid
  • C- ja E-osakutel on miinimuminvesteering 500,000 eurot
 7. Kui teil on mitu väärtpaberikontot, siis valige konto, millele soovite fondiosakuid osta
 8. Sisestage summa eurodes, mida soovite investeerida
 9. Kontrollige tehing ja kinnitage order

Tehingu tähtaeg ostul: Kui sisestate fondi ostutehingu pangapäeval enne kella 11.00, fikseeritakse tehingu hind järgneval pangapäeval ning sel päeval laekuvad osakud ka Teie väärtpaberikontole. Kui sisestate tehingu peale 11.00 või puhkepäeval, lükkub hinna fikseerimine ja osakute laekumine ühe pangapäeva võrra edasi.

Tehingu tähtaeg müügil: Kui sisestate müügitehingu pangapäeval enne kella 11.00, fikseeritakse tehingu hind järgneval pangapäeval ning raha laekub teie kontole kolmandal tööpäeval. Kui sisestate tehingu peale 11.00 või puhkepäeval, lükkub hinna fikseerimine ja raha laekumine ühe pangapäeva võrra edasi.

Teenustasu: 1.5 eurot ost, 5 eurot müük (teenustasu võib muutuda vastavalt muutustele panga hinnakirjas)

SEB Pank

Investeerimisfondi Avaron Areneva Euroopa Fondi osakute märkimiseks andke fondiorder SEB Panga kontoris. Selleks peab olema avatud SEB-s pangasisene väärtpaberikonto. Väärtpaberikontot saab tasuta avada nii internetipangas kui ka pangakontoris.

Ostuks vajalikud detailid:

Fondi nimi: Avaron Areneva Euroopa Fondi D-osak
ISIN kood: EE3600108866
Summa: märkige summa euros, mida soovite fondi paigutada. Müügi korral märkige müüdavate osakute arv.

*Avaron Areneva Euroopa Fondi A- ja B-osakuid saavad osta ainult neid osakuid juba omavad investorid; C- ja E-osakutel on miinimuminvesteering 500,000 eurot

Tehingu tähtaeg ostul: Kui sisestate fondi ostutehingu pangapäeval enne kella 11.00, fikseeritakse tehingu hind järgneval pangapäeval ning sel päeval laekuvad osakud ka Teie väärtpaberikontole. Kui sisestate tehingu peale 11.00 või puhkepäeval, lükkub hinna fikseerimine ja osakute laekumine ühe pangapäeva võrra edasi.

Tehingu tähtaeg müügil: Kui sisestate müügitehingu pangapäeval enne kella 11.00, fikseeritakse tehingu hind järgneval pangapäeval ning raha laekub teie kontole kolmandal tööpäeval. Kui sisestate tehingu peale 11.00 või puhkepäeval, lükkub hinna fikseerimine ja raha laekumine ühe pangapäeva võrra edasi.

Teenustasu: 3.20 eurot (teenustasu võib muutuda vastavalt muutustele panga hinnakirja)

LHV Pank

Fondiosakuid saab osta LHV internetipangas. Selleks peab teil olema avatud väärtpaberikonto LHV-s.


Fond ostmine:


 1. Sisenege LHV internetipanka www.lhv.ee.
 2. Valige kontode menüüst väärtpaberikonto, millele soovite fondiosakuid osta
 3. Valige vasakul menüüst "OST-MÜÜK" alt valik "Fondiosakute ost/müük"
 4. Nüüd täitke tehingukorraldus:
  • "Vali tehingu tüüp": ost
  • "Vali fondiosak": valige rippmenüüst Avaron Areneva Euroopa Fondi D-osak*, millesse soovite investeerida
  • "Sisesta kogus": jätke tühjaks (sisestatakse vaid müügikorralduse puhul)
  • "või summa": sisestage tehingusumma, mida soovite investeerida
 5. Vajutage "Eelvaade"
 6. Seejärel ilmuvad tehingukorralduse andmed ja vajutage "Soorita tehing"

*Avaron Areneva Euroopa Fondi A- ja B-osakuid saavad osta ainult neid osakuid juba omavad investorid; C- ja E-osakutel on miinimuminvesteering 500,000 eurot

Tehingu tähtaeg ostul: Kui sisestate fondi ostutehingu pangapäeval enne kella 11.00, fikseeritakse tehingu hind järgneval pangapäeval ning sel päeval laekuvad osakud ka Teie väärtpaberikontole. Kui sisestate tehingu peale 11.00 või puhkepäeval, lükkub hinna fikseerimine ja osakute laekumine ühe pangapäeva võrra edasi.

Tehingu tähtaeg müügil: Kui sisestate müügitehingu pangapäeval enne kella 11.00, fikseeritakse tehingu hind järgneval pangapäeval ning raha laekub teie kontole kolmandal tööpäeval. Kui sisestate tehingu peale 11.00 või puhkepäeval, lükkub hinna fikseerimine ja raha laekumine ühe pangapäeva võrra edasi.

Teenustasu: 1% tehingusummast (teenustasu võib muutuda vastavalt muutustele panga hinnakirjas)

Luminor

Osakuid on võimalik osta Luminori privaatpanganduse klientidel oma kliendihalduri kaudu.
Oluline riskihoiatus

Avaroni fondidesse investeerimisega kaasnevad mitmesugused riskid (näit aktsiaturgude risk, valuutarisk jt), mis võivad mõjutada investeeringu tootlust ja mida on pikemalt kirjeldatud prospektis. Fondide tegevus võib tuua nii kasumit kui ka kahjumit ja investorile ei ole fondi paigutatud rahasumma väärtuse säilimine ega kasvamine garanteeritud. Mineviku tootlus ei ole garantiiks ega viita tootlusele järgnevatel perioodidel. Fondide investeerimispoliitikast tulenevalt võib osaku puhasväärtus tugevasti kõikuda, mistõttu peaks investoril olema pikaajaline investeerimisperspektiiv (vähemalt 5 aastat). Investoril, kes fondi raha paigutab, peaks olema eelnevaid kogemusi finantstoodetega ning teadmised finantsturgude toimimisest. Enne investeerimist lugege tähelepanelikult fondi tingimusi, prospekti, investori põhiteavet ja viimast aasta- või poolaastaaruannet.