Telli kuuülevaated

Kontakt:
Tel: 664 4205
Faks: 664 4201
E-mail: info@avaron.com

Aadress:
Narva mnt 7D
B-korpus
10117 Tallinn
(Sissepääs siseõuel)

Avaronist

Avaron pakub eraklientidele ja professionaalsetele investoritele investeerimisteenust kahel ärisuunal. Investoritel on võimalik juhtida oma likviidset finantsvara Avaroni Privaatportfelli Fondi kaudu. Fondi eesmärk on kapitali säilitamine ja mõõduka tootluse saavutamine läbi majandustsüklite. Investorid, kel on kõrge tuluootus ning kes valmis selleks ka kõrgemaid riske võtma, saavad investeerida Avaron Areneva Euroopa Fondi kaudu Euroopa Liidu uute liikmesriikide börsifirmadesse. Kui Privaatportfellis kombineerime erinevaid varaklasse (aktsiad, võlakirjad, deposiidid) ning fondi riskitase muutub ajas vastavalt meie nägemusele turuolukorrast ja investeerimisvõimalustest, siis Areneva Euroopa Fond investeerib peamiselt aktsiaturgudele ja on kogu aeg aktsiatesse investeeritud. Üldiselt soovitame eraklientidele, kel napib aega ja teadmisi turgude jälgimiseks, investeerida Privaatportfelli. Kui investor soovib äkilisemat portfelli, võib Privaatportfelli investeeringu kombineerida Areneva Euroopa Fondiga. Avaroni fondidesse investeerimisel ei ole miinimuminvesteeringu nõuet, võib alustada kasvõi 30 euroga kuus.

Investeeringute tegemisel järgime väärtusinvesteerimise filosoofiat. Meie kümneliikmeline investeerimismeeskond jälgib täna üle 300 börsifirma käekäiku, uurides ettevõtete ärimudeleid, juhtkonna kvaliteeti ja ettevõtte arenguplaane. Iga analüüsitava firma kohta töötame välja aktsiahinna sihi ja kasvupotetnsiaali. Neist 30-40-sse atraktiivseimasse ettevõttesse teeme investeeringu. Investeerimisel on meie arvates oluline aru saada kohalikust ärikeskkonnast, sektori arengutest ning mis faasis on ettevõte oma arenguetapis. Kuna Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonda tunneb meie meeskond kõige paremini, siis enamus meie fondide varadest on just investeeritud siia piirkonda. Arvame, et järgmised 5-10 aastat kasvab areneva Euroopa piirkond arenenud Euroopast kiiremini ja see pakub investoritele huvitavaid investeerimisvõimalusi.

Avaron on Eesti varahaldusettevõte, mis keskendub investeeringutele Kesk- ja Ida-Euroopa börsidel noteeritud aktsiatesse ja võlakirjadesse. Meie eesmärgiks on klientide finantsvarade tulemuslik juhtimine vastavalt väärtus- ja vastutustundliku investeerimise põhimõtetele. Tahame olla oma kliendi jaoks eelistatuim teenusepakkuja meie fookusregioonis ja varaklassis. Meie meeskonnas töötab Eesti ja Poola kontoris kokku 20 spetsialisti, kellel on üle kümneaastane kogemus turgudele investeerimisel. Just pühendumus, professionaalsus ja paindlikkus on märksõnad, miks kliendid on usaldanud meile juhtida enam kui 400 miljonit eurot oma finantsvarasid. Avaroni meeskond tegeleb vaid investeeringute juhtimisega ja klientide teenindamisega, tugifunktsioonid oleme suures osas usaldanud oma ala parimatele spetsialistidele. Näiteks hoiab Avaroni fondide varasid Swedbank (lahus Avaroni varast ja enda varast), teostades ka fondi arveldusi ja järelevalvet. Avaroni ja meie fondide tegevuse üle teostab järelvalvet Eesti Finantsinspektsioon.