Avaron Areneva Euroopa Fond

Fookuses areneva Euroopa börsifirmad
Lõime fondi aastal 2007, et kasu lõigata Euroopa Liiduga äsja liitunud ja kandidaatriikide kiirest kasvust ja konvergentsist vana Euroopaga. Fond investeerib areneva Euroopa piirkonna börsifirmade aktsiatesse. Investeerimisregiooni kuuluvad Euroopa Liiduga aastal 2004 ja hiljem liitunud riigid, kandidaatriigid, Kreeka, Türgi ja Austria. Fond ei investeeri Venemaale.

Analüüsime aktiivselt ettevõtteid, portfelli jõuavad kõige atraktiivsemad
Külastame aktiivselt regioonis asuvaid ettevõtteid ja suhtleme nende juhtkondadega, et mõista ettevõtete ärimudeleid, juhtkonna kvaliteeti ja  firmade lähiaastate kasvuperspektiivi. Meie kolm fondijuhti ja seitse analüütikut jälgivad areneva Euroopa piirkonnas ligi 200 ettevõtet, mille kohta meil on lodud oma finantsmudelid ja aktsiahinna oodatav väärtust. Investeerime nii kasvuaktsiatesse, tugeva bilansiga kõrget dividenditootlust pakkuvatesse firmadesse kui kinnisvaraäridesse. Investeeringute tegemisel oleme väärtusinvestorid ja järgmime vastutustundliku investeerimise põhimõtteid.

Miks investeerida areneva Euroopa piirkonna aktsiatesse?
Lähiaastatel kasvab areneva Euroopa piirkonna majandus oluliselt kiiremini võrreldes vana Euroopa majandusega. Kiiret kasvu toetavad nii Euroopa Liidu toetusrahad kui Järgmise põlvkonna Covid-19 meetmete taastusfond. Palgatasemete konvergents vana Euroopaga annab hoogu nii pangandussektorile kui jaekaubandusega seotud firmadele. Samuti näeme kasvu eksportivates ettevõtetes, mis võidavad Lääne-Euroopa lähedusest ja ikkagi veel madalast kulubaasist. Ja meie jaoks kõige olulisem – leiame piirkonnast alahinnatud börsifirmasid, mille aktsiahindadel näeme head kasvupotentsiaali.

Investeeri osa oma investeeerimisportfellist Avaron Areneva Euroopa Fondi
Fond sobib täiendama investori globaalset aktsiaportfelli – investeeri 10-30% oma aktsiaportfellist fondi. Fondi kõrgest riskitasemest tulenevalt võib fondiosaku puhasväärtus tugevasti kõikuda, mistõttu peaks raha paigutamisel fondi olema investoril pikk investeerimishorisont (5-10 aastat).

Fondi tootlus

UnitNAVYTD1D1M1Y3Y5Y10YCSV
AEF-A8.784314.34%1.15%-1.55%27.80%61.67%90.98%113.51%
AEF-B9.619314.60%1.15%-1.51%28.45%64.12%95.85%124.90%
AEF-C32.708714.66%1.15%-1.50%28.58%64.52%96.73%121.21%
AEF-D26.075714.20%1.14%-1.57%27.48%60.44%88.59%108.09%
AEF-E26.387514.81%1.15%-1.47%28.74%62.60%88.98%110.85%

As of 2024-06-17


Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Fondi info ja tasud

A ja B osakud on avatud uuteks investeeringuteks vaid olemasolevatele investoritele. Täpsem info tasude kohta on leitav fondi prospektis.

Fondi eesmärk

Kasvatada pikaajaliselt investorite vara

Varaklass ja fookus

Aktsiafond. Investeerib areneva Euroopa piirkonna börsifirmadesse

Fondi strateegia

Fond on läbi turutsüklite kogu aeg aktsiatesse investeeritud

Fond investeerib kasvuaktsiatesse, dividendiaktsiatesse ja kinnisvarafirmadesse

Fondi riskitase

Kõrge

Lunastustasu

Ei ole

Investori investeerimishorisont

Vähemalt 5 aastat

SFDR klassifikatsioon

Artikkel 8

Fondi tasud

Valitsemistasu

D osak – 2% aastas

Edukustasu

Ei ole

Märkimistasu

Ei ole

Lunastustasu

Ei ole

Miinimuminvesteering

Ei ole

Läbi Swedbanki ja LHV internetipanga

SEBs läbi pangakontori ja privaatpanganduse kliendihalduri vahendusel

Luminoris läbi kliendihalduri

PIK kontodele läbi Swedbanki ja LHV

Osakute ost

Iga tööpäev. Ostes enne kella 11:00, saad investoriks järgmisel tööpäeval, ostes peale kella 11:00, saad investoriks ülejärgmisel tööpäeval

Osakute müük

Iga tööpäev. Raha laekub kontole 3 tööpäeva jooksul

Fondi järelevalve

Eesti Finantsinspektsioon

Fondi asutamine

23. aprill 2007. a

Fondi valuuta

EUR

Fondivalitseja

AS Avaron Asset Management

Fondi depositoorium

Swedbank AS

Fondi administraator

Swedbank AS

Fondi registripidaja

Swedbank AS

Audiitor

KPMG Baltics OÜ

Investeeri fondi

E-mail

Telefon

+372 6644 214

Võta ühendust

Fondi tasud ja info

Fondi dokumendid

Kuuülevaade

Prospekt

Põhiteave

Stsenaariumid (KID) 

Aastaaruanne

Kestlikkust käsitlev teave

Riskinäitaja

Riskinäitaja eeldab, et hoiate fondi 5 aastat