Jätame tulevastele põlvkondadele parema maailma

Avaron on järginud vastutustundliku investeerimise põhimõtteid juba aastast 2011, kui liitusime globaalse vastutustundliku investeerimise organisatsiooniga UN PRI. Selle organisatsiooni eesmärk on arendada globaalselt ESG põhimõtteid, fookusega keskkonnamõjud, sotsiaalsed aspektid ja ettevõtete juhtimiskvaliteet.

Just ESG ja vastutustundliku investeerimise põhimõtete järgimine investeerimisotsuste tegemisel annab meile võimaluse maailma ka tegelikult paremaks muuta. Oleme Eestis, Baltikumis ja Kesk- ja Ida-Euroopas võtnud börsiettevõtete suunal juhtrolli, et panna ettevõtteid avalikustama oma jalajälge, nende tegevuse keskkonnamõjusid, palgalõhet naiste ja meeste vahel ning järgima head juhtimistava. Oleme rõõmsad, et meie süsteemse tegevuse tulemusel on paljud ettevõtted siinsetel börsidel seda infot avaldama hakanud.

Toetame noori ja haridust  

Avaron on edukalt tegutsenud juba 15 aastat. Soovime osa oma edust tagasi panustada ühiskonda. Meie jaoks on eriti südamelähedased noored inimesed, haridusteemad ja ühiskond. Seetõttu oleme just neid algatusi ja sihtasutusi läbi aastate rahaliselt toetanud:

Junior Achievement Eesti (JA Eesti) on juba 30 aastat vedanud Eestis ettevõtluse õpet. Algatuse eesmärk on süstida noortesse inimestesse ettevõtlikkust ja majanduslikku mõtlemist. Nii mõnedki meie enda töötajad on kooliajal JA Eest programmi läbinud ja saanud positiivse ettevõtluskogemuse.

Tagasi Kooli programm toob oma ala praktikud koolidesse loenguid andma, et inspireerida õpilasi erinevatel elualadel. Avaroni toetusest valmis 9-osaline online investeerimisalaste loengute sari, kus õpilased said rohkem teadmisi nii investeerimisest aktsiatesse, idufirmadesse, kulda, kinnisvarasse kui oma ettevõttesse. Üheksat loengut jälgis online’is kokku 223 klassitäit õpilasi ehk rohkem kui 7000 õpilast, loengud on ka järelvaatamiseks YouTube’is üleval. 2020. aasta detsembris käis Tagasi Kooli meeskond Avaronis külas, mida saate järelvaadata siit. Tagasi Kooli programmi raames käivad ka meie töötajad õpilastele koolides loenguid andmas.

Kiusamisvaba Kool tegeleb koolikiusamise teadvustamise ning vähendamisega ning aitab kaasa sellele, et lapsed kasvaksid üles õnnelikumatena ja maailm muutuks järjest paremaks. Loodame, et nende programm jõuab peagi igasse Eesti kooli.

Noored Kooli on koolitöötajate arenguprogramm, mille eesmärk on tuua muudest eluvaldkondadest asjalikke inimesi koolidesse õpetajateks, kellest võiks hiljem välja kasvada suunanäitajad haridusmaastikul.

Noored Olümpiale toetab noori andekaid sportlasi stipendiumitega, et nad saaksid pürgida oma unistuste poole ning seeläbi motiveerida teisi enda ümber aktiivsematele eluviisidele. Noored Olümpiale üks asutajatest on Avaroni partner ja investeeringute juht Valdur Jaht. 

MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool panustab Eesti õpetajate järelkasvu. 

Just uute noorte õpetajate sujuv sisseelamine esimesel õppeaastal aitab Eesti koolidesse tuua noori ja hakkajaid õpetajaid ning luua eeldused väärtuslikuks õpetajakarjääriks. Oleme Avaroni kolleegidega käinud palju koolides rääkimas investeerimisest ja ettevõtlusest ning oma silmaga näinud, kui väljakutsete rohke on tegelikult õpetaja amet.

MTÜ Eesti Vähiliit on avalikes huvides tegutsev ühendus, mille eesmärgid on suunatud vähktõve vastasele võitlusele ja selle edendamisele Eestis.
Avaron toetas MTÜ Eesti Vähiliidu koolitusprojekti, mille raames noored onkoloogid ja hematoloogid saavad välismaal oma haridust ja oskusi täiendada.

Aitame üles ehitada paremat ärikeskkonda

Eesti Teenusmajanduse Koda – Avaron on üks Eesti Teenusmajanduse Koja asutajatest ning aktiivne liige. Koja eesmärk on parendada Eesti ärikeskkonda – et meie Eesti majanduslikku potentsiaali toetaks kaasaegne haridussüsteem, tööjõu- ja maksupoliitika ning tegevused, mis kujundavad Eestit kui atraktiivset investeerimissihtkohta.

Nasdaq OMX Tallinna börsi noteerimiskomisjon – Avaroni juhtivpartner on Tallinna börsi noteerimiskomisjoni liige ning panustab oma aega aktiivselt, et parendada Eesti börsimaastikul ettevõtete läbipaistvust ning reeglistikke.

Panustame oma aega noorte ja laste arendamisse

Avaroni üks asutajatest, Valdur Jaht, lõi noorsportlaste toetusprogrammi Noored Olümpiale. Valdur panustab oma aega, et toetada ja rahastada andekaid sportlasi stipendiumitega, et nad saaksid pürgida oma spordikarjääri unistuste poole.

Julgustame Avaroni töötajaid andma koolides loenguid ja töötubasid investeerimise ja ettevõtluse teemadel. Igal aastal mitmed meie töötajad inspireerivad põhikooli ja keskkooli õpilasi finantsvabaduse teemadel. Samuti on meie investeerimismeeskonna liikmed igal kevadel Tartu Ülikoolis investeerimisalastes loengutes külalisesinejad.