Telli kuuülevaated

Kontakt:
Tel: 664 4205
Faks: 664 4201
E-mail: info@avaron.com

Aadress:
Narva mnt 7D
B-korpus
10117 Tallinn
(Sissepääs siseõuel)

Avaroni Privaatportfelli Fond

Fond on loodud perekonna või ettevõtte finantsvarade juhtimiseks investeerimishorisondiga vähemalt 3 aastat. Fond sobib investoritele, kelle eesmärgiks on mõõduka tootluse saavutamine. Investor peaks kokkuvõttes fondi investeerimisel arvestama siiski keskmisest kõrgema riskitasemega. Fondi paigutatud kapitali säilimine ei ole garanteeritud.

Tihtipeale pole investoritel aega ega kogemusi, et teha otsuseid, mis osakaaluga peaks portfell olema investeeritud aktsiaturgudele, võlakirjadesse või olema rahas ja deposiitides. Mis ajahetkel võtta riske, mis ajahetkel olla konservatiivsem. Avaroni Privaatportfelli Fondis teeme meie selle otsuse investori eest ära - fondi riskitase ja varaklasside osakaalud muutuvad ajas vastavalt meie investeerimisjuhtide nägemusele majanduses toimuvast. Kui majanduskasv kiireneb, tõstame fondi riskitaset. Kui oleme aga negatiivselt meelestatud turgude ja majanduse potentsiaali osas, langetame fondi riskitaset. Kuigi meie eesmärk on varadele mõõduka tootluse saavutamine, juhindume investeerimisotsuste tegemisel keskpikas perspektiivis eelkõige absoluuttootluse ja kapitali säilimise põhimõtetest.

Fondi puhul on tegemist aktiivse portfellihaldusteenusega, mis on üles seatud fondi kujul. Investori jaoks tähendab see eelkõige madalamaid kulusid ning võimalust ka väiksemate summadega investeerida instrumentidesse ja turgudele, mis nõuvad suuremat omakapitali. Fondi sisenemisel ja väljumisel puuduvad pikaajalistele investoritele sisenemis- ja väljumistasud. Fond on läbipaistev -  esitame investoritele iga kuu fondi positsioonid koos meiepoolse nägemusega rahaturgudel toimuvast.

Fondi saab investeerida ühekordselt või igakuiselt.

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Osak Osaku NAV Ost Müük 2021 1P 1K 1A 2A 3A 5A
B 19.0966 19.0966 19.0966 7.3% -0.1% 0.1% 11.8% 12.6% 19.4% 16.3%