Telli kuuülevaated

Kontakt:
Tel: 664 4205
Faks: 664 4201
E-mail: info@avaron.com

Aadress:
Narva mnt 7D
B-korpus
10117 Tallinn
(Sissepääs siseõuel)

Fondide dokumendid

 

AVARONI PRIVAATPORTFELLI FOND

Tingimused ja prospekt

Põhiteabedokument 

Poolaastaaruanne (auditeerimata): 2021

Aastaaruanded: 202020192018

 

AVARON ARENEVA EUROOPA FOND

Tingimused ja prospekt

Investorile esitatav põhiteave 

Poolaastaaruanne (auditeerimata): 2021

Aastaaruanded: 202020192018

 

MUU INFORMATSIOON

Investeerimisfondi vara puhasväärtuse arvutamise reeglid inglise keeles (kehtiv kuni 31.12.2021)

Investeerimisfondi vara puhasväärtuse arvutamise reeglid inglise keeles (kehtiv alates 01.01.2022)

Fondi arvel tuletistehingute teostamise reeglid

Kliendi ja eurofondi korralduste parima täitmise kord inglise keeles

Kliendikaebuste lahendamise kord

Teabeleht kliendile ja potentsiaalsele kliendile

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted inglise keeles 

Fondide depositooriumi alamhaldurid inglise keeles

Fondide depositooriumi huvide konflikt inglise keeles

Tasustamispoliitika inglise keeles

Kauplemispühade kalender 2021. a

 

INFORMATSIOON AS-i AVARON ASSET MANAGEMENT KOHTA

Aastaaruanded: 202020192018