Investeerime tugevatesse äridesse

Avaroni fondides investeerime peamiselt börsifirmadesse, mitte investeerimisfondidesse. Meid paelub ettevõtetesse investeerimisel just ettevõtte ärimudeli ja tulevikuperspektiivi analüüs. Meie jaoks on oluline, et saame aru firma ärimudelist ja kuidas võiks ettevõte järgmise 3-5 aasta jooksul areneda. Külastame ise ettevõtteid ning suhtleme aktiivselt juhtkondadega, et olla kursis firmades toimuvate arengutega. Lisaks pädevale juhtkonnale ja läbipaistvale äritegevusele hindame ka firmade bilansi tugevust, püsivat rahavoogu ja äri jätkusuutlikkust. Eelistame tugeva turupositsiooniga firmasid ja perekondade või firma loojate juhitud ettevõtteid. Investeerimisel järgime vastutustundliku investeerimise põhimõtteid. Meie jaoks on oluline, et ettevõtted ei kahjustaks keskkonda ja oleksid sotsiaalselt vastutustundlikud.

Fookuses Euroopa börsifirmad

Meie seitsmeliikmeline investeerimismeeskond analüüsib üle 300 börsifirma. Investeerime globaalselt, aga tunneme, et Euroopa on meie jaoks regioonina kõige arusaadavam. Seetõttu meie investeeringute fookus on eelkõige Euroopas – nii areneva Euroopa piirkonnas kui ka Lääne-Euroopas ja Skandinaavias. Euroopa börsifirmad on tihti regionaalsed, toimetavad mitmes Euroopa riigis ja ka väljaspool Euroopat. See võimaldab meil kasu lõigata ka muude turgude positiivsetest arengutest.

Seame igale investeeringule hinnasihi

Meie investeerimisprotsessi alustalad on ettevõtete kvaliteedi hindamine ja ettevõtte õiglase väärtuse välja arvutamine. Kvaliteedi hindamiseks oleme majasiseselt loonud Kvaliteediskoori, mis mõõdab ettevõtte juhtkonna kvaliteeti, firma strateegilist positsiooni turul ja bilansi tugevust. Õiglase väärtuse määramisel ennustame ettevõtte finantstulemusi järgmiseks kaheks-kolmeks aastaks ning arvutame välja, kui palju meie arvates võiks ettevõte börsil väärt olla. Investeerime ettevõtetesse, millel näeme meie finantsmudeli järgi kõige kõrgemat tõusupotentsiaali.