Vastutustundlik investeerimine

Investeerimisel järgime vastutustundliku investeerimise põhimõtteid. Juba aastast 2011 oleme globaalse vastutustundliku investeerimise organisatsiooni UN PRI liige. Vastutustundliku investeerimine (ESG) põhimõtted jagunevad kolme suuremasse rühma: E ehk keskkonnamõju, S ehk sotsiaalsed aspektid ja G ehk ettevõtete juhtimise kvaliteet. 

Keskkonnamõju osas arvestame ettevõtte jalajäljega, eriti kui palju ettevõte kahjustab keskkonda süsinikjalajälje kaudu ja jälgime, kas ettevõtte tegevus reostab keskkonda. Sotsiaalsete aspektide poolest on meie jaoks oluline, et ettevõtted ei kasutaks ära lapstööjõudu, tasustaksid oma töötajaid õiglaselt, pakuksid neile vajalikku puhkeaega ning vähendaksid naiste-meeste palgalõhet. Ettevõtete juhtimise kvaliteedi osa on peamiselt keskendunud juhtkonna läbipaistvuse ja pädevuse hindamisele ning väikeinvestorite huvide kaitsele.  

Vastutustundlikkuse analüüs on meie investeerimisprotsessi lahutamatu osa, mis ühest küljest võimaldab meil maandada riske ja teisalt tuvastada tõeliselt häid ettevõtteid, kes mõistavad pikka perspektiivi ning käituvad sellest tulenevalt. Meie analüüsiprotsess hõlmab esmalt teatud negatiivse mõjuga sektorite ja riikide välistamist. Seejärel teeme analüüsitavatele ettevõtetele 90 punktist koosneva analüüsi ja määrame neile majasisese ESG hinde.

Panustame vastutustundlikkuse edendamisse veel ka sellega, et suhtleme ettevõtetega ning anname neile juhiseid oma äri vastutustundlikumaks muutmiseks. Ühtlasi oleme võtnud eesmärgiks aktiivselt osaleda aktsionäride koosolekutel ning avalikustada investoritele, kuidas me neil hääletame. Meie põhimõtetest saad lugeda lähemalt siit:

Responsible Investment Policy
Voting Policy
2019-2021 Voting Records of Avaron Funds
2022 Q1 Voting Records of Avaron Funds
2022 Q2 Voting Records of Avaron Funds

Kord aastas avalikustame Avaroni jätkusuutlikkuse aruande ning UN PRI sõltumatu hinnangu meie vastutustundliku investeerimise tegevuste kohta:

Responsible Investment Report 2021
UN PRI Transparency Report
Assessment Report