Fondi tootlus

UnitNAVYTD1D1M1Y3Y5Y10YCSV
SMC-A13.815318.10%-0.18%7.30%33.60%0.00%0.00%0.00%
SMC-B13.818118.10%-0.18%7.30%33.65%0.00%0.00%0.00%

As of 2024-05-22

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Fondi faktid

TASUDA aktsiaB aktsia
ISIN koodEE3600001772EE3600001780
Minimaalne inv--
Märkimistasu0%0%
Valitsemistasu0,85%1,15%
Edukustasu15% indeksi MSCI EFM EUROPE + CIS
(E+C) ex Russia tootlust ületavalt osalt
-
Lunastustasu0%0%

Fondi eesmärk

Kasvatada pikaajaliselt investorite vara

Varaklass ja fookus

Aktsiafond. Investeerib areneva Euroopa piirkonna börsifirmadesse

Fondi riskitase

Kõrge

Lunastustasu

Ei ole

Investori investeerimishorisont

Vähemalt 5 aastat

Fondi tasud

Valitsemistasu

A aktsia – 0,85% aastas

B aktsia – 1,15% aastas

Edukustasu

A aktsia – 15% tootlusest, mis ületab võrdlusindeksi MSCI EFM EUROPE + CIS (E+C) ex Russia tootlust

B aktsia – Ei ole

Märkimistasu

Ei ole

Lunastustasu

Ei ole

Miinimuminvesteering

Ei ole

Fondi aktsiate ost-müük

Fondi aktsiate ost

Iga tööpäev. Ostes enne kella 11:00, saad investoriks järgmisel tööpäeval, ostes peale kella 11:00, saad investoriks ülejärgmisel tööpäeval

Fondi aktsiate müük

Kord kuus. Müügikorralduse laekumisel enne kuu 6. kuupäeva kell 11:00, arvestatakse tehingu hinnaks sama kuu viimase tööpäeva hind. Kui müügikorraldus laekub peale seda, siis järgneva kuu viimase tööpäeva hind. Raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast seda.

Fondi järelevalve

Eesti Finantsinspektsioon

Fondi algus

9. detsember 2022. a

Fondi valuuta

EUR

Fondivalitseja

AS Avaron Asset Management

Fondi depositoorium

Swedbank AS

Fondi administraator

Swedbank AS

Fondi registripidaja

Swedbank AS

Audiitor

KPMG Baltics OÜ

Investeeri fondi

E-mail

Telefon

+372 6644 214

Võta ühendust

Fondi tasud ja info

Fondi dokumendid

Prospekt

Põhiteave

Stsenaariumid (KID)

Aastaaruanne

Veel dokumente

Riskiaste