Avaron soovitab: investeeri kõrge tootlusega võlakirjadesse, kinnisvara ostmisega oota

Aktsiaturud on alustanud aastat tugeva ralliga. Eelmine aasta ja selle aasta algus on selgelt näidanud, et rahas istumine ja korrektsiooni ootamine turgudel ei ole hea strateegia. Investor peab inflatsioonilises keskkonnas olema investeeritud.

Seega aeg on tegutseda ja vaba raha tööle panna. Vaata videot või loe allolevast artiklist, kuidas tänases majanduskeskkonnas oma portfell investeerida. Kas osta aktsiaid, võlakirju, kulda või hoopis uus üürikorter? Avaroni juhtivpartner Kristel Kivinurm-Priisalm ja investeeringute juht Rain Leesi räägivad lähemalt.

YouTube: Kuhu täna investeerida? Aktsiad, võlakirjad, kuld või üürikorter?
Soundcloud: Kuhu täna investeerida? Aktsiad, võlakirjad, kuld või üürikorter?
Spotify: Kuhu täna investeerida? Aktsiad, võlakirjad, kuld või üürikorter?

Miks soovitame investeerida kõrge tootlusega võlakirjadesse

 

Turud muudkui tõusevad, millal tuleb korrektsioon? Aktsiaturud on täna oma eufoorilise liikumisega näitamas, et ootavad intressitasemete langust ning sügavat majanduslangust tulemas ei ole. Majandustsüklid saab jagada laias laastus nelja rühma – varajane, keskmine, hiline ja majanduslanguse faas. Arvame, et täna oleme hilises majandustsükli faasis, millele peaks järgnema majanduslanguse faas. Hilise majandustsükli faasi üks märke on madal töötuse tase, mis on nii Euroopas kui USAs viimaste aastakümnete rekordmadalal tasemel. Madal töötuse tase pole kunagi pikalt püsinud. Täna on näha nii Euroopas kui USAs tööjõuturu mõningast jahtumist. Ettevõtted on valmis palkama vähem uusi töötajaid, vabade töökohtade arv on ka langenud. Samas ei ole olulist halvenemist tööjõuturul veel statistikas näha olnud. Töötuse taseme tõusu korral oleme juba selges majanduslanguses, sest ettevõtete langevad käibenumbrid on siis sundinud töötajaid koondama. Hilises majandusfaasis on ajalooliselt aktsiaturud ja võlakirjaturud pakkunud sarnast tootlust. Samas majanduslanguse faasis aktsiaturud kukuvad, kuid võlakirjaturud peaksid pakkuma aktsiatest paremat tootlust.

Kull või kiri – sügav majanduslangus või pehme maandumine?

Tänased kõrged intressimäärad on selgelt majandust jahutamas. Ainult suhteliselt harvadel juhtudel ei ole keskpanga intresside tõus lõppenud majanduslangusega. Tüüpiliselt alandavad keskpankurid intresse siis, kui majandus on piisavalt aeglustunud ja on vaja süsti, et majandust uuesti stimuleerida. Tänane täistööhõive tase hoiab keskpankureid aga intresse langetamast. Me ei saa pehme maandumise stsenaariumit välistada ja eks see meeldiks meile kõigile, aga valmis tuleb olla ka natuke keerulisemateks majandusoludeks.

Kõrge inflatsiooni periood on selleks korraks möödas ja eurotsooni inflatsioon on juba järsult alanenud. Samas oleme skeptilised, et kohe liigume tagasi eelmise kümnendi normaalsuse juurde ehk deflatsiooni piirimaile. Kui töötuse määr oluliselt ei kasva, on tõenäoline, et inflatsioon püsib mõõduka 2-3% tasemel. Täna alandab inflatsiooni energiahindade negatiivne mõju, mis pikalt ei kesta. Inflatsiooni veab hetkel selgelt palgakasv ja teenuste inflatsioon. Palgakasv püsib kõrge, kuna töötuse määr on madal ja palgad üritavad nüüd möödunud aastate kiirele hinnatõusule järele jõuda. Kui inflatsioon liigub hüppeliselt, siis palgakasv tavaliselt hajutub üle pikema perioodi. Teenused moodustavad Euroopas ligikaudu kolmveerand majandusest ja töökohtadest. Teenuste inflatsioon on stabiliseerunud 4% lähedal ja ei ole eelmise aasta novembrist alates edasi langenud. See on fakt, mida keskpangad ei saa ignoreerida.

Tänased intressitasemed on piisavalt kõrged ja kui neid hoitakse sellisel tasemel piisavalt kaua, aeglustab see majandust ja toob inflatsiooni alla. Samas ilma majanduslanguseta liiga ennatlik intresside alandamine võib anda taas inflatsioonile hoogu juurde. Eelmise aasta lõpus muutus turg väga optimistlikuks USAs intresside alandamise osas, aga täna on juba näha märke USA kiirenevast hinnatõusust. Euroopa majandus on juba üsna nõrgas seisus. Seetõttu usume, et kui ilmad lähevad soojaks, võib näha ka esimesi intresside alandamisi. Kuid sarnaselt meie vaatele inflatsioonile, ei pea me täna väga tõenäoliseks, et ilma majanduslanguseta intressitase oluliselt alaneks. Kui inflatsioon püsib 2-3% ümbruses, siis on raske näha baasintresse alla 2% taseme.

Uutesse kõrgustesse sööstvad aktsiaturud Euroopas ja USAs ei hinda majanduslanguse riski kõrgena ja see teeb meid ettevaatlikuks. Eestis on viimased seitse kvartalit majandus langenud. Statistiliselt me oleme juba majanduslanguses. Samas vaadates üldist tänavapilti, siis see ei paista üldse majanduslanguse moodi välja. Erandiks on vaid mõned töötleva tööstuse sektorid. Vaadates Euroopasse, siis ka Saksamaal on neli kvartalit olnud majanduskasv kergelt negatiivne. Prantsusmaal on numbrid püsinud positiivsed, aga seda ei saa mingiks kasvuks nimetada. Euroopa on olnud vähemalt viimased 12 kuud stagflatsioonis – meil on nimelt olnud kõrge inflatsioon ja olematu kasv. Ettepoole vaatavad indikaatorid ei näita täna midagi roosilist ehk Euroopas tuleb majanduslanguse ohtu endiselt kõrgeks pidada.

Välistada muidugi ei saa, et majandus leiab kusagilt uue energia ja hakkab kasvama. USAs on selle tõenäosus suurem, tingituna väga suurest eelarvedefitsiidist. Euroopas ollakse fiskaalselt konservatiivsemad ja on raskem näha olulist majanduse aktiveerumist tänaste intresside tasemel. USA fenomen on ennekõike eelarvedefitsiidis (6,2% SKTst eelmine aasta), mis on väga kõrge, eriti arvestades, et USA majandus on täna heal järjel (võrdluseks 2009. aastal oli eelarvedefitsiit 9,8%). Võttes arvesse, et USAs on valimiste aasta, siis on poliitikud üsna heldekäelised. Näiteks President Bideni valitsus on kustutanud üle 140 miljardi dollari väärtuses õppelaene. See ei ole küll nii klassikaline helikopteri raha, mis koroonakriisi ajal stiimulitena anti, aga palju puudu ka ei jää. Kui need laenajad peaks laene tagasi maksma, ei saaks nad sama palju kulutada tarbimisele.

Kuidas investor peaks end tänasel turul positsioneerima?

Inflatsioonilises keskkonnas peab investor olema investeeritud, ei ole mõtet istuda rahas. Tänased kõrged intressitasemed annavad investorile ka selleks väga head võimalused. Nimelt on Euroopas kõrge tootlusega võlakirjade aastane intressitase 7%+, Baltikumis pigem 7-9%. See on sarnane tase aktsiaturgude tootlusega läbi tsüklite. Ehk täna on võimalik võlakirjadega teenida aktsiatega sarnast tootlust, aga oluliselt madalama riskiga.

Tänane keskkond on võlakirjainvestoritele mõlemat pidi soodne. Kui inflatsioon langeb ilma majanduslanguseta, alandatakse intresse ja võlakirjainvestorid võidavad. Selline stsenaarium on positiivne ka aktsiaturgudele, mistõttu peaks investori portfellis olema ka teatud osakaaluga aktsiaid. Kui aga inflatsioon tuleb alla sellepärast, et saabub selge majanduslangus, mis sunnib keskpankureid kiirelt intresse alandama, on paremas seisus võlakirjainvestorid, sest alanevad baasintressid toetavad võlakirjade hindu. Küll aga ei meeldi majanduslangus aktsiaturule kohe üldse.

Üks huvitav varaklass on investori jaoks täna ka kuld. Tasub märkida, et kulla hind on eurodes viimase kuue kuuga tõusnud 11%, mis on võrreldavas suurusjärgus Euroopa aktsiate tootlusega. Kulla tugev tootlus on pigem tüüpiline hilisele turutsüklile, kus mingi osa rahast hakkab otsima turvalist pelgupaika. Kuld käitub investori portfellis just sellistes situatsioonides kindlustuspoliisina, võimaldades säilitada väärtust aktsiaturu languses ja ümber paigutada sel hetkel vara kullast aktsiatesse.

Meie soovitus investorile on täna olla investeeritud börsidel. Investor võiks täna omada portfellis 50-70% ulatuses kõrge tootlusega võlakirju, näpuotsaga kulda ning aktsiaid pigem 30-40% juures. Aktsiatest on huvitavamad täna pigem tsüklilised ettevõtted (tsüklilised tarbekaubad, tööstus, materjalid), kust on leida segmente, kus ettevõtete müük ja marginaalid on juba surve all ja aktsiahinnad langenud. Headel aegadel võivad sellised ettevõtted olla mitu korda rohkem väärt kui täna. Krüptosse me ei soovita investeerida, sest seal puudub kassavoog ja tegemist on väga spekulatiivse varaga. Ühisrahastutesse ja laenudesse investeerimise osas soovitame olla tänases majanduskeskkonnas ettevaatlik. Nimelt neis valdkondades investeeritakse peamiselt väikestesse firmadesse, kus majanduskeskkonna halvenedes kasvavad juhtkonna ja ettevõtte äritegevusega seotud riskid oluliselt rohkem võrreldes börsifirmadesse investeerimisega.

Kas Avaroni kaudu saan investeerida kõrge tootlusega võlakirjadesse?

Jah, Avaroni Privaatportfelli Fondi portfellist on just 68% investeeritud kõrge tootlusega võlakirjadesse, mille aastatootlus on 8,8%, üle 3% kulda ja 28% aktsiatesse, millest suur osa on just kasvuaktsiad. Fondil on suur paindlikkus oma positsioneeringut (aktsiate-võlakirjade osakaalu) muuta vastavalt meie nägemusele turul olevatest võimalustest. Nii võib aktsiate osakaal näiteks olla ühel hetkel 25%, teisel 70%. Fondi on lihtne investeerida läbi Swedbanki ja LHV internetipanga, meie kodulehel üleval menüüs INVESTEERI alt leiad õpetused. Kui soovid investeerida vaid võlakirjadesse, saad seda teha läbi Avaroni võlakirjaportfelli. Selleks võta meiega eraldi ühendust.

Järsku peaks hoopis korteri ostma?

Korteri ostjatel soovitaks hoo maha võtta. Täna on keeruline osta üürikorterit, mille renditootlus oleks üle 5%. Kui võrrelda täna võlakirju kinnisvara ja aktsiatega, siis on võlakirjad selgelt eelistatud, kuna pakuvad kõrgemat tootlust. Selline situatsioon on üsna harukordne viimase paarikümne aasta kontekstis. Veel neli aastat tagasi oli täiesti ilmselge, et üürikorter on kõige mõistlikum vara, mida osta.

Oluline on ka märkida, et rendikasv ei ole pidanud sammu kinnisvara hindade tõusuga. Üürihinnad on püsinud paigal viimased 2 aastat. Üüripakkumiste arv on kasvanud. Kui enne koroonakriisi teenis üürikorteriga 6%+ üüritootlust, siis täna on see tootlus langenud alla 5%. Samal ajal on võimalik Euroopa ja Baltikumi kõrge tootlusega võlakirjadega teenida 7-9% aastas. Samuti on laenuga ostjate võimekus kortereid osta viimase 15 aasta madalaimal tasemel. Üürikorterite kirves pea kohal on ka Ukraina sõda. Kui sõda peaks lõppema, liigub osa täna peamiselt rendipinnal elavaid ukrainlasi koju tagasi ning vabade üüripindade arv kasvab jõuliselt.

Kõrge tootlusega võlakirjad

Aeg on investori parim sõber. Nüüd küsid, et kui meil on tulemas keerulised ajad majanduses, peaks ikkagi rahas istuma? Vastus on ei, inflatsioonilises keskkonnas peab olema investeeritud, et inflatsioon ei vähendaks raha ostujõudu. Investeerimist ei tohiks karta. Mida pikem on investori investeerimishorisont, seda väiksem on tõenäosus, et investor kaotab raha. Kui analüüsime aktsiainvesteeringuid, siis viimase sajandi andmed näitavad, et investeerides aktsiatesse vaid kolmeks kuuks, on tõenäosus kaotada raha 32%. Kui aga investeerimishorisont on üle 5 aasta, langeb raha kaotamise tõenäosus juba 10% peale. Kui aga investor kombineerib oma portfellis aktsiad ja võlakirjad, langeb tõenäosus kaotada raha veelgi. Kui raha ei ole vaja järgmise 2-3 aasta jooksul, tasub olla investeeritud. Kui raha on vaja järgneva kahe aasta jooksul, on see pigem sobiv paigutada panka tähtajalisse deposiiti või madala riskiga võlakirjadesse.

Avaroni kaudu saad investeerida võlakirjadesse:

Avaroni Võlakirjaportfelli lehelt leiad ka mõtted, miks just täna võlakirjadesse investeerimine on tulus.

Disclaimer

IMPORTANT LEGAL INFORMATION

The following information applies to every page on this web site, whether or not such pages individually contain a disclaimer notification. This material has been drawn up by AS Avaron Asset Management (hereafter: Avaron), a fund management company registered in Estonia which is authorised and supervised by the Estonian Financial Supervision Authority. The contact details of Avaron are as follows: address Narva mnt. 7D, Tallinn 10117, Estonia; phone +372 6644200; e-mail info@avaron.com. Material on the website is the copyright property of Avaron, unless noted otherwise, and all rights are reserved.

This material contains data and facts on investments and funds managed by Avaron, which are provided for information purposes only. No investment advice is offered or given by Avaron to persons using this material. This material is complimentary to and not a substitute for independent professional advice from a person qualified to provide it in your home country. Reliance on this material for the purpose of buying the securities to which this material relates may expose a person to a significant risk of losing all of the money invested. The information herein is, to the best of the knowledge of Avaron, in accordance with the facts. However, Avaron, none of its affiliates, directors or officers accept any liability in respect of the accuracy or completeness of any information herein, or omitted to be included herein, or any information provided, or omitted to be provided, by any third party. All information and expressions of opinion contained in this material are subject to change without notice, unless the law requires otherwise.

This material does not constitute or form part of a distribution or an offer or solicitation to buy or sell any securities (in particular, shares or units in any of Avaron funds) to any person in any jurisdiction in which such distribution, offer or solicitation would be contrary to local law or regulation. In particular, the information herein is not for distribution, and does not constitute an offer to sell or buy, or the solicitation of any offer to sell or buy, any securities in the United States of America or to or for the benefit of United States persons (within the meaning of Regulation S under the Securities Act of 1933). In relation to persons in the United Kingdom, the information herein is directed only at Investment Professionals in the meaning of Article 19 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005. This material should not be relied on by persons in the United Kingdom who are not Investment Professionals. Any investment or investment activity to which this material relates is available in the United Kingdom only to Investment Professionals and will be engaged in only with Investment Professionals. In relation to persons in Switzerland, this material is directed only at Swiss Qualified Investors in the meaning of Article 10 (3) of the Collective Investment Schemes Act. Swiss private individuals are not allowed to use this material. The funds managed by Avaron are not authorised for public distribution in Switzerland.

Subscription of Avaron funds should be made on the basis of the funds’ prospectus and key investor information document (KIID), the relevant fund rules or articles of association and the latest available annual or semi-annual reports. These documents can be obtained from Avaron. Past performance is not indicative of future results. The value of investments and any income derived from the funds may fall as well as rise and investors may not get back the amount invested. An investment in the funds entails risks, some of which are described in the prospectuses of the funds. Investors should be aware of the high risks associated with investments in emerging markets such as Central and Eastern Europe. This material may include forward looking statements which are based on Avaron’s current opinions, expectations and projections. We undertake no obligation to update or revise any forward looking statements. Actual results could differ materially from those anticipated in the forward looking statements. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with the information provided in this material shall be settled in accordance with Estonian law exclusively in Estonian courts. Information provided in this material has originally been prepared in the English language and has been translated into Estonian. In case of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

 

I confirm that I have read and understood the information contained in this page and accept its contents. I confirm that I am eligible to read the materials in this web site.