Turgude hetkeolukorrast ja lähiperspektiivist räägib Avaroni analüütik Silver Schmeiman.

 
Mida näed uue aasta trendidena ja kuidas saavad investorid neist kasu lõigata?

Uuel aastal on jätkuvalt fookuses poliitilised pinged Euroopas, USA-Hiina vahelised suhted, USA keskpanga intressimäärade otsused, inflatsioon, tööhõive ja kerkivad tööjõukulud.

Investorid peaksid tähelepanu pöörama ettevõtete analüüsil pandeemiast taastuvate aga ka kiirelt kasvavate ettevõtete puhul just eriti tööjõukulule, sest uute töötajate leidmine on keeruline ja nad palgatakse tihtipeale kõrgema tasu eest kui olemasolev personal. Hüppeline tööjõukulu pressib kasumimarginaali, kui ettevõte ei suuda kaasnevaid kulusid tarbijale edasi kanda. Töötajate leidmine ja palgasurve on eriti oluline teema hooajaliste valdkondade lõikes, olgu selleks siis näiteks põllumajandus või toitlustus-ja majutus.

Huvipakkuvad on ka arengud Hiina majanduses ja poliitilistes otsustes, mis tänase kõrge globaliseerituse tasemel kandub edasi nii Euroopasse kui USA-sse. Eelkõige puudutab see tarneahelaid ja dollari vääringus denomineeritud võlakoormust Hiina ettevõtete puhul. Hiina tehnoloogia ja e-kaubanduse ettevõtete aktsiahindades on toimunud oluline korrektsioon, mis on eelkõige olnud mõjutatud president Xi Jinping’i ja Hiina Kommunistliku Partei poliitilistest otsustest ja vähem ettevõtete endi fundamentaalide muutustest. Investorite meelestatuse muutusel võivad Hiina IT ja e-kaubandusettevõtted olla väga huvitav investeerimis-võimalus. Samas esmakordselt seisab Hiina ka probleemi ees, kus majanduskasv on pidurdunud ning jäänud alla ootustele, seda eelkõige kinnisvara sektori aktiivsuse languse ja probleemide tõttu See omakorda on survestamas Hiina Rahvapanka intresside alandamiseks, et ettevõtted saaksid läbi odavama laenuraha jätkata investeeringute tegemisega. Hiina aktsiate hinnatasemed on korrektsioonijärgselt atraktiivsed ja erinevalt läänemaailmast, kus jutt käib intresside tõusust, on Hiinas liikunud ootused intresside alandamise ja krediidikasvu toetamise suunas, mis peaks majandus-kasvu stimuleerima.

Energiasektor koos taastuvenergiaga on põnev kogu tarneahela lõikes. Ei tasuks alahinnata ka traditsioo-niliste energiaettevõtete (fossiilkütustel põhinevate) lähiaastate väljavaadet. Globaalne rohepööre ja ambitsioonikad heitgaaside emissioonieesmärgid on viinud traditsiooniliste elektritootmisjaamade sulgemi-seni, kuid alternatiivsed tootmisvõimsused ei ole vajaliku kiirusega valminud. See trend hoiab energiahindu veel mitmed aastad kõrged, sest energiaturg on defitsiidis. Sarnane olukord võib tekkida ka naftasektoris, kus rohepöörde tagajärjel naftaettevõtted ei investeeri piisavalt uutesse tootmismahtudesse. Raske on näha naftanõudluse kiiret langemist lähiaastatel, mis võib jällegi viida defitsiidi ja püsivalt kõrgemate hindadeni.

Intresside tõusu valguses võidavad traditsioonilised suurpangad, kus eraisikute ja firmade deposiitide maht on võrreldes varasemaga oluliselt kasvanud. Neis pankades laenu võtvad ettevõtted maksavad küll kõrgemat intressi pangale, kuid pank ei tõsta samas suurusjärgus deposiidiintresse, seega pankade finantseerimiskulud on madalamad ning võitjaks on pankade aktsionärid.

Tehnoloogiasektori puhul mängib rolli, kui kiirelt ja kui palju intresse tõstetakse ning kas ettevõtted suudavad jätkata investorite ootuste kohase kiire kasvu trajektooril. Väga suur osa USA indeksi S&P 500 selle aasta kasvust on tingitud tehnoloogiahiidude aktsiate hinnakasvust. Korrektsioon nende ettevõtete aktsiahindades omab võrdeliselt ka negatiivset mõju indeksi väärtusele just suurte osakaalude tõttu, mille tulemusena vähenevad ka indeksfondide väärtused, kuhu ilmselt nii mõnedki jaeinvestorid on oma varad paigutanud.

Kas lähituleviku perspektiiv paistab parem väärtus- või kasvuaktsiatel? Kas turul valitseb ahnus või hirm?

Eeldan, et küsimus on seotud pigem globaalsete turgude kontekstis, mitte Baltikumi, sest Balti börsi põhinime-kirjas noteeritud ettevõtete seas kasvule orienteerituid aktsiaid on pigem vähe. Kui me võtame aluseks viimase USA Föderaalreservi kohtumise ja sellest kuvama jäänud signaalid, siis arvatavasti toimub järgmine aasta baasintressimäärade tõstmine vähemalt ühel korral. Kõrgemad laenuintressid tõstavad ettevõtete laenu-kulusid. Arvestades, et kasvuaktsiate kapitalistruktuuris on väga suur osakaal võlal, siis kõrgemad intressid pärsivad kasvuettevõtete tulevikuperspektiivi. Lisaks tähendab see ka kõrgemat diskonteerimismäära, mis omab negatiivset mõju kasvuaktsiate tänasele valuatsioonile. Arvan, et intresside tõusu ootuses omavad järgmisel aastal paremat väljavaadet väärtus-aktsiad.

Samas ei saa märkimata jätta, et viimased 5 aastat on kasvuaktsiad selgelt pakkunud kõrgemat tootlust võrreldes väärtusaktsiatega. Seda, kas turg hakkab eelistama väärtusaktsiaid kasvufirmadele sõltub eelkõige intresside tõusu ulatusest. Kas turgu valitseb ahnus või hirm on kinni eelkõige täna laual olevate kaalukate teemade lahenemisest – Omikroni laine, energiakriis, Euroopa Liidu ja Venemaa suhted. Pigem ütleks, et praegu valdab turugu ärevus ning kindlat suunda ei ole.

Kui palju tasuks istuda rahas?

Ühest küljest ei ole me aktsiaturul näinud pikka aega arvestatavat korrektsiooni, mis muudab täna taktikaliselt teatava rahapuhvri hoidmise atraktiivseks (15-20%), teisalt närib raha inflatsioon, eriti Eestis. Hetkel pean mõistlikuks hoida pigem kõrget investeerituse taset, aga hajutada investeeringud erinevate varaklasside (aktsiad, võlakirjad, toormed, kuld) vahel, et võimalikust korrektsioonist (kui see peaks juhtuma), kasu lõigata.

Kui palju võiks tänavune Balti kohalik börsieufooria üle kanduda uude aastasse?

2021. aasta meelitas kõrgete hinnatasemete tõttu turule palju uusi ettevõtteid ja võimaldas börsil noteeritud firmadel kõrge taseme pealt kapitali kaasata. Seni kuni Balti börsil ei ole suuremat korrektsiooni, mis võiks jaeinvestorite positiivset meeleolu jahutada, jätkub ka aktiivne kauplemine ning uute turuosaliste lisandumine nii ettevõtete kui ka jaeinvestorite näol. Jaeinvestorite huvi ja tahtmist börsil ja alternatiivbörsidel investeerida võimendab tänane inflatsiooniline keskkond ja oluliselt kasvanud vaba raha hulk. Tõenäosus sarnast eufooriat uuel aastal näha on jätkuvalt suur, hoolimata juba väga krõbedast hinnatasemest, mis Balti börsil täna on. Buumi lõpu prognoosimine on tänamatu töö, aga tänaseid optimistlikke meeleolusid Balti börsil ei maksaks liiga pikalt ekstrapoleerida. Suurim murekoht börsil on, et aktsiahinnad on tõusnud kiiremini kui ettevõtete kasumid ja kasumiväljavaated – see ei ole jätkusuutlik ralli. Aktsiahinna kasv peaks teoorias olema seotud ettevõtte kasumikasvuga ja võimega aktsionärile raha teenida.

Eesti ja Baltikumi aktsiaturud on suhtelislet väikesed, nii börsil noteeritud ettevõtete arvu, ettevõtete suuruse ja käibe osas. Kui väikesele turule liigub arvestatav hulk raha, tõstab see märkimisväärselt aktsiahindu. Vastupidine trend ootab meid ees, kui see raha soovib turult väljuda, sest hinnad enam nii kiirelt ei tõuse. Baltikumi probleem on täna ka professionaalsete investorite vähesus turul. Tavaliselt on suurtel turgudel 60-70% professionaalsed investorid ning ülejäänud väikeinvestorid. Meil on see suhe pigem 20:80 väikeinvestori kasuks. Professionaalse investori puudumine võimaldabki turul liikuda tõusus liiga kõrgele ja languses liiga sügavale.

Mida oodata Balti börsi ettevõtetelt uuelt aastalt? Millel kõige rohkem ise silma peal hoiate?

Kahjuks tuleb tõdeda, et Balti börsifirmade hinnad on väga kallid. Tänased aktsiahinnad ennustavad Balti firmadele megakiiret kasumikasvu, aga meie seda lähitulevikus ei näe. Peab kahjuks tõdema, et täna on Skandinaavia ja Lääne-Euroopa ettevõtted oluliselt huvitavamad kui Balti aktsiad.

Milliseid ohte peaksid uued jaeinvestorid vältima?

Balti börsidele on viimasel aastal tulnud palju spekuleerivat raha. Spekuleerimine võib olla tulus tegevus, kui spekulant annab endale aru, et on spekulant, mitte investor ja käitub nagu spekulant – kiirelt sisse, kiirelt välja.

Siinkohal mõned soovitused väikeinvestorile, et jätkusuutlikult raha teenida. Jälgi, et portfell oleks hajutatud ja ühegi üksiku aktsia osakaal portfellis ei oleks üle 10%. Kui oled teeninud korralikult kasumit ja ettevõtte aktsiahind on juba kallis, müü vähemalt pool välja, ära jää ootama, et juba kallis aktsia kellegi teise ostu tõttu veelgi kallimaks muutub. Jälgi, et paigutad ühte IPOsse mitte rohkem kui 10% oma portfellist, isegi, kui see tundub väga atraktiivne esmapilgul, sest investeerimisega ikkagi kaasnevad riskid. Paradigma, et kõik IPO’d on edukad ja pakuvad järelkauplemisel kõrget tulu, on ekslik. Näiteks, Euroopa börsiindeksi STOXX 600 selle aasta suurima negatiivse tootlusega ettevõtete seast leiab ettevõtted (peamiselt e-kaubanduse firmad), mis tulid börsile sellel kalendriaastal või pandeemia esimesel aastal.

Disclaimer

IMPORTANT LEGAL INFORMATION

The following information applies to every page on this web site, whether or not such pages individually contain a disclaimer notification. This material has been drawn up by AS Avaron Asset Management (hereafter: Avaron), a fund management company registered in Estonia which is authorised and supervised by the Estonian Financial Supervision Authority. The contact details of Avaron are as follows: address Narva mnt. 7D, Tallinn 10117, Estonia; phone +372 6644200; e-mail info@avaron.com. Material on the website is the copyright property of Avaron, unless noted otherwise, and all rights are reserved.

This material contains data and facts on investments and funds managed by Avaron, which are provided for information purposes only. No investment advice is offered or given by Avaron to persons using this material. This material is complimentary to and not a substitute for independent professional advice from a person qualified to provide it in your home country. Reliance on this material for the purpose of buying the securities to which this material relates may expose a person to a significant risk of losing all of the money invested. The information herein is, to the best of the knowledge of Avaron, in accordance with the facts. However, Avaron, none of its affiliates, directors or officers accept any liability in respect of the accuracy or completeness of any information herein, or omitted to be included herein, or any information provided, or omitted to be provided, by any third party. All information and expressions of opinion contained in this material are subject to change without notice, unless the law requires otherwise.

This material does not constitute or form part of a distribution or an offer or solicitation to buy or sell any securities (in particular, shares or units in any of Avaron funds) to any person in any jurisdiction in which such distribution, offer or solicitation would be contrary to local law or regulation. In particular, the information herein is not for distribution, and does not constitute an offer to sell or buy, or the solicitation of any offer to sell or buy, any securities in the United States of America or to or for the benefit of United States persons (within the meaning of Regulation S under the Securities Act of 1933). In relation to persons in the United Kingdom, the information herein is directed only at Investment Professionals in the meaning of Article 19 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005. This material should not be relied on by persons in the United Kingdom who are not Investment Professionals. Any investment or investment activity to which this material relates is available in the United Kingdom only to Investment Professionals and will be engaged in only with Investment Professionals. In relation to persons in Switzerland, this material is directed only at Swiss Qualified Investors in the meaning of Article 10 (3) of the Collective Investment Schemes Act. Swiss private individuals are not allowed to use this material. The funds managed by Avaron are not authorised for public distribution in Switzerland.

Subscription of Avaron funds should be made on the basis of the funds’ prospectus and key investor information document (KIID), the relevant fund rules or articles of association and the latest available annual or semi-annual reports. These documents can be obtained from Avaron. Past performance is not indicative of future results. The value of investments and any income derived from the funds may fall as well as rise and investors may not get back the amount invested. An investment in the funds entails risks, some of which are described in the prospectuses of the funds. Investors should be aware of the high risks associated with investments in emerging markets such as Central and Eastern Europe. This material may include forward looking statements which are based on Avaron’s current opinions, expectations and projections. We undertake no obligation to update or revise any forward looking statements. Actual results could differ materially from those anticipated in the forward looking statements. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with the information provided in this material shall be settled in accordance with Estonian law exclusively in Estonian courts. Information provided in this material has originally been prepared in the English language and has been translated into Estonian. In case of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

 

I confirm that I have read and understood the information contained in this page and accept its contents. I confirm that I am eligible to read the materials in this web site.